Emotionele intelligentie is belangrijk voor succes in het leven en op het werk. De afgelopen 25 jaar zijn er verschillende boeken verschenen waaruit de waarde van emotionele intelligentie blijkt.  Mensen als Daniel Goleman en de Dalai Lama zijn belangrijke ambassadeurs van Emotionele Intelligentie. Ondanks de bekendheid van het onderwerp, zijn er maar weinig boeken die beschrijven hoe je emotioneel intelligent kunt handelen.

John Parr ontwikkelde een logisch model dat de functies van emoties uitlegt. Hij noemt het “Emotional Wheal ”. Daarnaast ontwikkelde John Parr ook diverse trainingen voor mensen die een emotioneel vervuld leven willen leiden.

De training Emotionele assertiviteit is specifiek ontworpen om je te helpen emotioneel assertief zijn. Tijdens de training ontwikkel en verfijn je deze vaardigheden. Deze training is specifiek bedoeld om persoonlijke groei en ontwikkeling aan te moedigen en de vaardigheden die de deelnemers al hebben aan te scherpen.

Onze organisatie leidt coaches en professionele trainers op die mensen willen helpen assertiever te zijn. Gecertificeerde coaches en trainers maken deel uit van een groeiende groep mensen die mensen helpen hun emotionele vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen, niet alleen in hun persoonlijke leven maar ook in hun werk.


Wat is emotionele assertiviteit?

Assertiviteit is in staat zijn om rustig te zeggen wat u wil en zo nodig te herhalen terwijl u kalm en respectvol blijft.

Hierdoor nodigt u anderen uit om  te begrijpen hoe belangrijk een probleem voor u is. Het gaat om het behouden van een win/win relatie zonder u zelf minder belangrijk te maken.

Assertiviteit gaat over doorzettingsvermogen, kalmte,  standvastig zijn, zelfverzekerd zijn en bereid zijn om te “vechten” voor een win/win uitkomst. Assertiviteit wordt vaak geassocieerd met agressie; dit is echter een misvatting: agressie is verre van assertief, maar eerder manipulatief.

Emotionele assertiviteit is het assertief uiten van iemands authentieke emoties met het duidelijke doel om vriendschap en samenwerking te versterken en te verdiepen. Als zodanig is het essentieel voor het vormen van gezonde gezinnen, teams en organisaties.

Wat is het model van emotionele assertiviteit?

Het Emotional Assertiveness Model is ontwikkeld door John Parr MSc, in zijn onderzoek ter voorbereiding van zijn MSc-scriptie.

In de jaren 90 schreven veel auteurs over het belang van emotioneel intelligent zijn, maar geen van hen beschreef hoe iemand zijn vermogen om emotioneel intelligent te zijn kon ontwikkelen.

In feite suggereren ze dat je wel of geen hoge EQ (Emotional Quotient) bezit.

De hypothese van John was dat we allemaal geboren zijn met het vermogen om op authentieke wijze emoties uit te drukken en dat wij gedurende ons leven leren hoe we minder open en eerlijk zijn over onze emoties.

En omdat wij het vermogen hebben om emotionele intelligentie te ontwikkelen is het mogelijk om onze slechte gewoonten af ​​te leren en ons natuurlijke vermogen om onze emoties op een gezonde manier te gebruiken terug te krijgen. John Parr ontwikkelde het model met het oog op het terugwinnen van onze natuurlijke vermogen om emotioneel intelligent te reageren.