Betydningen af følelsesmæssig intelligens i vores forsøg på at opnå succes på arbejdspladsen og i det daglige liv er blevet beskrevet i mange bøger de seneste 25 år eller mere. Folk som Daniel Goleman og Dalai Lama har bidraget en del til dette emne. Men få af bøgerne har vist, hvordan man udvikler sine kompetencer til at være følelsesmæssigt intelligent. John Parr har udviklet en logisk model, der forklarer de følelsesfunktioner, han kalder det følelsesmæssige hjul. Han har også lavet seminarer for folk, der ønsker at leve et følelsesmæssigt liv. Det følelsesmæssige assertive seminar er designet specifikt til den personlige udvikling i at være følelsesmæssigt assertiv. I træningsforløbet kan du udvikle og finjustere disse færdigheder. Denne uddannelse er specifikt rettet mod den personlige udvikling og finpudsning af de kompetencer, du allerede er i besiddelse af.

​Vores organisation underviser professionelle lærere, der vil hjælpe folk til at være mere assertive. Du vil være blandt en voksende gruppe af individer, der er rustet til at udvikle mennesker til at praktisere disse færdigheder, ikke kun i deres personlige liv, men også på arbejdspladsen.


Emotionel Assertiv Intelligens

Assertiv adfærd er den, hvor man stille og roligt siger, hvad man ønsker, og så er villig til at gentage det, mens man forbliver rolig og respektfuld. I processen opfordrer dette til, at andre ‘hører’, hvor vigtig en given problemstilling er for dig. Det handler om at bevare en win/win-attitude, mens man står fast i sin begrundelse.

Assertiv adfærd handler om vedholdenhed, ro, om at stå fast, at være sikker og villig til at finde win/win-gevinsten. Det er ofte forbundet med aggression, men det er en misforståelse: aggression er langt fra assertiv adfærd, men det er manipulerende.

Emotionel assertiv adfærd er at udtrykke sine autentiske følelser med det klare formål at styrke og uddybe venskab og samarbejde. Det er således en væsentlig byggesten i sunde familier, teams og organisationer.

Emotionel Assertiv Intelligens

Den følelsesmæssige assertive intelligensmodel er udviklet af John Parr MSc da han forskede i dette emne som forberedelse til det speciale han skrev på kandidatgraden.

I løbet af 1990’erne skrev mange forfattere om vigtigheden af at være følelsesmæssigt intelligent, men ingen beskrev, hvordan man kunne udvikle sin evne til at være følelsesmæssigt intelligent.

Faktisk foreslår de, at enten har man eller også har man ikke en høj EQ (Emotionel Quotient = følelseskvotient).
Johns hypotese var, at vi alle er født med evnen til at udtrykke autentiske følelser og i livets skole lærte vi, hvordan vi skulle være mindre åbne og ærlige omkring vores følelser.

Hvis dette er tilfældet, er det er muligt at fralægge os vores dårlige vaner og genvinde vores naturlige evne til at bruge følelserne på en sund måde. Derfor udviklede han modellen for at opnå netop det.