Hvorfor John Parr skabte den emotionelle assertive adfærdsmodel

“Jeg opdagede først betydningen af at anvende emotionel assertiv adfærd i psykoterapien og hurtigt indså jeg, hvor effektiv modellen var til at facilitere hurtig og effektiv personlig udvikling hos mine klienter.

Jeg har beskrevet nogle af disse sager som eksempler i mit kandidatspeciale med samtykke fra mine klienter.
Jeg begyndte at undervise mine klienter i modellen som et middel til selvhjælp, og de fandt det meget gavnligt. De fik en viden om modellen, som de kunne arbejde videre med derhjemme, og derved fik deres terapi et kortere forløb.
Til sidst udviklede jeg et træningsseminar ikke kun for klienter, men også for andre interesserede såsom terapeuter og vejledere. Jeg designede et program til brug for teamwork og enkeltpersoner i erhvervslivet. Da feedbacken altid var meget positiv, og der var klare indikatorer for personlig udvikling hos de deltagende, blev jeg overtalt til at udvikle modellen til en pakke, der kunne tilbydes andre undervisere, der så fik licens til at bruge den.
Mit principielle motiv bygger på en kærlighed til mennesker. Jeg er meget optaget af at observere mennesker, der forstår at udvikle sunde, respektfulde og effektive relationer. Jeg har ingen illusioner om, at min model vil forandre verden. Hvis det bare ændrer livet for dem, der lærer det, vil jeg være tilfreds.”
John Parr