Certificeringskursus for coaches og lærere

Betydningen af følelsesmæssig intelligens i vores forsøg på at opnå succes på arbejdspladsen og i det daglige liv er blevet beskrevet i mange bøger i de seneste 25 år eller mere. Folk som Daniel Goleman og Dalai Lama har bidraget en del til dette emne.

Men få af bøgerne har vist, hvordan man udvikler sine kompetencer til at være følelsesmæssigt intelligent.

John Parr har udviklet en logisk model, der forklarer de følelsesfunktioner, han kalder det følelsesmæssige hjul. Han har også designet seminarer for folk, der ønsker at leve et følelsesmæssigt liv.

Det følelsesmæssige assertive seminar er designet specifikt til den personlige udvikling i at være følelsesmæssigt assertiv.

I træningsforløbet kan du udvikle og finjustere disse færdigheder. Dette seminar er specifikt rettet mod den personlige udvikling og finpudsning af de kompetencer, du allerede er i besiddelse af.

Sådan bruges modellen i coaching

Den første opgave for en coach eller en terapeut er at etablere et arbejdsforhold til deres klienter.

Emotionel Assertiv Adfærd er et redskab til at etablere stærke arbejdsalliancer inden for rammerne af et terapeutisk eller coaching-forhold.

Modellen hjælper også læreren eller terapeuten med at give andre mulighed for at differentiere mellem følelser, der er produktive og uproduktive. De uproduktive udtryk er tillærte ikke-autentiske udtryk, der belaster interpersonelle relationer og dræner energien.  Sunde følelsesmæssige udtryk og adfærd fremmer personlig og faglig udvikling og understøtter en sund relation både personligt og fagligt.

Mange former for samtaleterapi, herunder coaching, foregår ved at give klienterne problemløsningsredskaber og har som sådan fokus på intellektuel udveksling, så klienten holder hovedet koldt. Den mest effektive udvikling kommer via et autentisk udtryk for følelser, og i denne proces er ren logik ofte ikke nok. Vi er nødt til at mærke løsningen.

Anvendt emotionel assertiv adfærd er nøglen til at opnå den følelsesmæssige modvirkning, der letter forandringsprocessen.