Som leder er vores største aktiver vores ansatte. At kunne få det bedste ud af vores underordnede, er en leders vigtigste redskab.

De fleste mennesker arbejder med højere effektivitet, når de er en del af en funktionel sammensat gruppe eller et team.

Emotionel Assertiv Adfærd er nøglen til at facilitere et sundt miljø, hvor samarbejde og koordinering er elementer i holdets etos.

Dette opnås ved at skabe en kultur, hvor sammenhold og teamwork er omdrejningspunktet for virksomhedens værdisystem.

Gennem udvikling af deres emotionelle assertive kommunikationsstil former og understøtter lederne tilsvarende adfærd i gruppen.

I dette modul lærer ledere og teammedlemmer at være i kontakt med det sundeste i deres følelsesmæssige udtryk og til at slukke for den adfærd, der medfører uproduktiv konkurrenceevne og konflikt

Fra mange års forskning i effektive virksomheder ved vi, at der hvor virksomhedernes værdier er fokuseret på at udvikle fremragende kompetencer, bliver virksomhederne mere effektive og rentable. Vi ved også, at teams opnår synergi gennem de forskellige stadier af teamudviklingen, og det fremgår tydeligt af Tuckmans arbejde, at et hold skal arbejde sig frem til de udøvende udviklingsstadier, før synergien kan opnås.

Den følelsesmæssige assertive adfærdsmodel hjælper medarbejdere på alle niveauer med at udvikle færdigheder til at påvirke sunde og effektive menneskelige relationer; færdigheder, der er essentielle for samarbejde; og til at facilitere, at teams når gennem udviklingsstadiet. Gode produkter er livsvigtige – fantastiske mennesker er endnu vigtigere, og det er her, virksomhederne kan skabe sig en fordel.

Certificeringskursus for coaches og lærere

Betydningen af følelsesmæssig intelligens i vores forsøg på at opnå succes på arbejdspladsen og i det daglige liv er blevet beskrevet i mange bøger i de seneste 25 år eller mere. Folk som Daniel Goleman og Dalai Lama har bidraget en del til dette emne. Men kun få af bøgerne har vist, hvordan man udvikler sine kompetencer til at være følelsesmæssigt intelligent.

John Parr har udviklet en logisk model, der forklarer de følelsesfunktioner, han kalder det følelsesmæssige hjul. Han har også lavet seminarer for folk, der ønsker at leve et følelsesmæssigt liv. Det følelsesmæssige assertive seminar er designet specifikt til den personlige udvikling i at være følelsesmæssigt assertiv. I træningsforløbet kan du udvikle og finjustere disse færdigheder. Dette seminar er specifikt rettet mod den personlige udvikling og finpudsning af de kompetencer, du allerede er i besiddelse af.